• Flygplatsen


OBS!
Feltryck - NDB 326 KK ej i bruk!

OBS!
Fjärrstart av banljus är tillfälligt ur funktion!

Ny frekvens på Karlskoga Airport - ESKK:
Fr.o.m 2015-11-26 gäller följande frekvens på fältet:
130,175 MHz

Vintertid: Oregelbunden snöröjning på fältet, ring jourtelefon 070 - 775 33 60 för information.