Historik

Karlskoga Flygplats AB bildades som en ersättning till den stiftelse

vilken ansvarat för flygplatsens drift och underhåll ett antal år.

Karlskoga Flygplats AB har kommunens uppdrag att driva och förvalta flygplatsen.

Aktieägare i bolaget är flygklubbarna och företagen vilka är verksamma på flygplatsen.